O pracowniPracownia Plastyczna przy M-GOK w Raszkowie
Pracownia plastyczna mieści się w klubie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Raszkowie. Początek działań pracowni to prace powstałe  w lipcu 2010 roku podczas Akcji Lato. Zajęcia prowadzi Artysta-Plastyk E.Pieniężna- Strzelecka. 
       Zapraszamy dzieci szkół podstawowych  na zajęcia artystyczne, w których pod okiem i współudziale instruktora dzieci poznają różnorodne techniki rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie umożliwiające im  swobodę działań na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 Program pracowni obejmuje zadania plastyczne w szeroko pojętej sztuce: wycinanki, collage, konstrukcje przestrzenne z papieru oraz materiałów przyrodniczych, instalacje, techniki stemplowe, projektowanie przedmiotów teatralnych. Każda potrzeba działań twórczych dziecka jest brana pod uwagę w realizacji programu.  Różnorodne formy działalności artystycznej podejmowane w trakcie kolejnych tematów zajęć, kształtują rozwój dziecka, dają  możliwość  dokonywania wyboru i rozwiązywania  problemów artystycznych.
       Udział w zajęciach  zapewnia dzieciom  wszechstronny rozwój talentu plastycznego oraz swobodę wypowiedzi spostrzeżeń  artystycznych. Podejmowane działania artystyczne często odbywają się grupowo co sprzyja integracji, wymianie  materiałów, wspólnej pracy aby tworzenie dawało radość.
 Ze względu ma zapotrzebowanie i wytwarzane prace w  2014 roku pracownia zmieniła swoją nazwę na "Pracownia plastyczna M-GOK w Raszkowie Handmade" - czyli robótki ręczne. Zapraszam na zajęcia plastyczne


przybornik odnośnik
PracowniaplastycznamgokWszelkie informacje dotyczące materiałów na zajęcia plastyczne w zakładce przybornik

Spotkania 
- środa, 15.00-16.30 (uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli)