wtorek, 25 września 2018

Remont piwnicy... zakończony.

 Pokolenie rocznik 60/70 pamięta zapewne piwnicę w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie, w której odbywały się dyskoteki lub spotkania braci kurkowych. Później pomieszczenie, daleko odbiegające od przyjętych standardów, spełniało już tylko rolę magazynu.

W kwietniu rozpoczęły się prace remontowe przyziemia wraz z wejściem, czyli bocznym korytarzem. Została wtedy wymieniona cała instalacja elektryczna, część piwniczna centralnego ogrzewania oraz wykonano brakujący kanał wentylacyjny. Dzięki dotacji samorządowej w sierpniu mogły ruszyć dalsze prace. Wyrównane zostały ściany, na części których odtworzono istniejący wcześniej motyw cegły. Klatka schodowa została odnowiona i dostosowana do wymogów budowlanych. Na starej powierzchni lastryko położona została glazura, zamontowano nowe oświetlenie oraz zainstalowano klimatyzację. We wnękach jednej ze ścian zostały wklejone lustra, które optycznie powiększają niedużą powierzchnię.
Przed oficjalnym oddaniem pomieszczenia do użytku zakupiony
i zamontowany zostanie jeszcze system zawieszeń do obrazów, rzutnik i projektor. Tak doposażona sala oprócz funkcji galerii sztuki będzie mogła pełnić rolę sali konferencyjno-szkoleniowej oraz pomieszczenia, którego bardzo brakowało do realizowania stałych zajęć sekcji działających w raszkowskim ośrodku kultury.